1. CSS Grid’e (Izgara) Giriş
  2. CSS Grid Özellikleri
  3. fr birimi
  4. CSS Izgara çizgi isimlendirmesi ve kullanımı
  5. Sayfa planlama sihirbazı grid-template-areas
  6. Explicit(belirlenmiş) ve implicit(belirlenmemiş) grid ögeleri
  7. CSS minmax işlevsel değeri

CSS grid yazılarımızın 8. sinde sizlere repeat işlevi ve beraberinde kullanılan auto-fit, auto-fill ve minmax değerlerini anlatacağım. minmax işlevinden bir önceki yazımızda bahsetmiştim. Burada sadece minmax‘ın repeat içindeki kullanımına değineceğim.

CSS grid’in göz alıcı özelliklerinden birisi ögeleri otomatik olarak yerleştirmesidir. Medya sorguları olmadan sayfa planlarımızı uyumlu hale getirmek benim hayal ettiğim bir özellikti. Tabi bunun sadece tekrarlanan grid ögeleri için olması üzücü, umarım ilerde tüm grid ögeleri için benzer bir özellik olur.

repeat işlevi

repeat işlevi uyguladığımız grid-template-columns ve grid-template-rows tanımlarının içindeki tekrarlayan yapıları teke indiren bir kısayoldur.

Örneğin 12 kolonlu ve kolonları eşit olarak yayılan esnek bir sayfa yapısını kodlamak isteyelim.

display:grid;
grid-template-area: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;

Uğraşı isteyen ve kötü gözüken bir kod, işte tam burada CSS grid repeat işlevi devreye giriyor.

display: grid;
grid-template-columns: repeat(12, 1fr);

Bu kadar. Nasıl, çok basit değil mi?

repeat(12, 1fr)

İlk parametre tekrarın adedi, ikinci parametre tekrarlanacak grid ögesinin boyutunu gösteriyor. Değer olarak ızgara izi değerlerinin tümünü (ölçü değerleri, fr, min-content, max-content ve auto) alır.

Başka bir örnek yapalım. Bu sefer farklı boyutlardaki tekrarlayan kolonlarımız olsun.

display: grid;
grid-template-columns:40px 1fr 2fr 40px 1fr 2fr 40px 1fr 2fr 40px 1fr 2fr;

gibi bir kodu tekrar eden blokları birleştirerek aşağıdaki gibi yazabiliriz.

display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 40px 1fr 2fr);

şeklinde yazabiliriz.

Tekrarlayan ve tekrarlamayan ögelerin birlikte kullanımı

Izgara izi tanımlarında repeat işlevini tekrar etmeyen değerlerle birlikte de kullanabiliyoruz. Yukarıdaki örnekte en sağa 40px’lik bir kolon daha ekleyelim mesela.

display: grid;
grid-template-columns:repeat(3, 40px 1fr 2fr) 40px;

şeklinde bir tanım ile istediğimiz sonucu alırız. Bu şekilde sayfa planımızda tekrarlayan alanlar ve tekrarlamayan alanları birlikte kullanarak bir çok çözüm üretebiliriz. Aynı şekilde birden fazla repeat işlevini de kullanabiliriz.

Örnekleri genelde kolonlar üzerinden versek te satırlar içinde aynı durum geçerlidir.

repeat ve minmax işlevini birlikte kullanalım

Yukarıdaki örnekler de gördüğümüz gibi geniş alanlarda esnek değerler iyi sonuç verirken daha küçük alanlarda ögeler büzüşüp işlevsiz görünmektedir. Bu durumu engellemek için bir önceki yazımda anlattığım minmax işlevini kullanacağız.

display: grid;
grid-template-columns: repeat(12, minmax(200px, 1fr));

Bu kodlama sonucunda da sayfada yatay kaydırma çubuğu çıkacaktır. Bu kaydırmayı engellemek için auto-fit ve auto-fill değerlerini kullanabiliriz.

auto-fit ve auto-fill değerleri

Bu değerler sayfa yapısını ve kolonları/satırları görüntüleyen aracın boyutuna göre bir alt satıra/yan kolona geçişini otomatik bir şekilde ayarlar. Bunu medya sorgusu kullanmadan yapmaları müthiş. Bu değerler özetle CSS grid ögelerinin satır içinde alt satıra kayıp kaymayacağını ayarlar.

Farklı bir örnekle bu değerleri anlamaya çalışalım.

.container {
   display: grid;
   grid-template-columns: repeat(4, 200px);
   grid-gap: 1.5rem;
}

Genişliği 200px olan grid ögelerini 4’lü kolonlara ayırır. Gösterilen aracın durumuna göre sağ tarafta boşluk oluşabilir. Masaüstü ekranlarda 5. öge ilk satıra sığardı ancak biz 4 kolon tanımı yaptığımız için 4 kolondan sonrasını bir alt satıra atacaktır. Uyumlu bir sayfa planını düşündüğümüzde eğer sığıyorsa bir üst satırda göstermek daha güzel olurdu. Bunun için görüntülenen aracın boyutuna göre medya sorgularıyla grid-template-columns değeri tanımlamak gerekirdi. İşte burada yardımımıza tekrarlanan ögeler için auto-fill ve auto-fit değerleri yetişiyor.

Yukarıdaki tanımı aşağıdaki şekilde değiştirerek

grid-template-columns: repeat(auto-fill, 200px);

200px’lik kolonlar dizilecektir. Yukarıdaki gibi 4 adet kolon olarak sınırlanmayacak dizilen kolonların sağında 200px’lik veya daha fazla boşluk olduğunda bir ögeyi ilk satıra çıkaracaktır. Bir de auto-fittanımı var.

grid-template-columns: repeat(auto-fit, 200px);

auto-fill ile auto-fit tanımlarının arasındaki fark ancak satır genişliğinin, grid ögelerinin toplam genişliğinden daha fazla olduğu durumlarda ortaya çıkar. auto-fill ile auto-fit tanımları sayesinde grid ögelerinin fazladan kalan boşluğu nasıl değerlendirmesi gerektiğine biz karar veririz. Aşağıdaki hareketli giflerde durum daha iyi anlaşılır.

auto-fill auto-fit karşılaştırma

Hareketli gif’te görüldüğü gibi kapsayıcı genişliği içerik toplam genişliğini geçince fark anlaşılıyor. auto-filltanımında boş kolonlar eklerken, auto-fittanımında boş alanları mevcut öge genişliğine ekliyor.

Farkı görmek için bir diğer örnek ise Wes Bos’un videosunda anlattığı örnek.

En son elemana -1 tanımı yapalım. Daha sonraki bir yazımızda grid ögesi tanımlarını öğreneceğiz.

.grid-ogesi-7 {
  grid-column-end: -1;
}

Kodu 7 numaralı elemanı grid kapsayıcısının en sağına yaslamış olduk. Tabi bunu auto-fill tanımlı kapsayıcıda görebiliyoruz. auto-fittanımlı kapsayıcı içindeki ögeler boş alanı doldurduğu için böyle bir durum söz konusu bile olamıyor.

Kalın sağlıcakla.

Kaynaklar

Sublime Text'ten Visual Studio Code'a geçiş

Sublime Text'ten Visual Studio Code'a geçiş 1 haftalık deneyimimi paylaştım Devamını oku

React ile 1 sene

31 January 2020 tarihinde yayınlandı.

Grid geliştirme araçları

21 January 2020 tarihinde yayınlandı.