1. CSS Grid’e (Izgara) Giriş
  2. CSS Grid Özellikleri
  3. fr birimi
  4. CSS Izgara çizgi isimlendirmesi ve kullanımı
  5. Sayfa planlama sihirbazı grid-template-areas

CSS grid yazılarımızın 6. sında sizlere explicit (belirlenmiş), implicit(belirlenmemiş) tanımlarını, grid-auto-columns, grid-template-rows ve grid-auto-flow özelliklerini anlatacağım.

display:grid tanımı yapılan kapsayıcı elemanın altındaki tüm birincil ögeler grid ögesi olur. Bu ögelerin grid-template-columns, grid-template-rows ve grid-template-areas tanımları yardımıyla konumu ve boyutu belirlenir. Bu konumu ve boyutu belirlenmiş grid ögelerine explicit (belirlenmiş) grid ögeleri, bunların dışındaki ögelere implicit (belirlenmemiş) grid ögeleri denir.

Belirlenmiş (explicit) ögelerin alanların tanımları bellidir. Peki geri kalan Belirlenmemiş (implicit) ögeler ne olacak. Bu ögeler için de grid-auto-columns ve grid-auto-rows tanımları devreye giriyor. Açıkta öge kalmasın :)

İçeriği dinamik olarak oluşan yapılarda genelde yeni gelen ögeler belirlenmemiş (implicit) öge olarak oluşur. grid-auto-columns ve grid-auto-rows tanımları bu sorunları gidermek bire bir özelliklerdir..

grid-auto-columns ve grid-auto-rows

Yapısı : grid-auto-column: <iz-listesi|> |minmax(<iz-listesi>,<iz-listesi>)
Aldığı Değerler : <iz-listesi> |minmax(<iz-listesi>,<iz-listesi>)
Başlangıç değeri: auto
Uygulanabilen elementler: Kapsayıcı ızgaralara
Kalıtsallık: Yok

<grid-listesi> seti boşluklarla ayrılarak tekrar edebilir değerlerden oluşur.

.grid { 
  display: grid; 
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  grid-template-rows: 100px 100px;
  grid-auto-rows: 200px;
  grid-gap: 20px;
}

enter image description here

Yukarıdaki grid için 4 kolon ve 2 satır tanımlanmıştır. 3. satırdaki ögeler için ise grid-auto-rows: 200px; tanımı yapılmıştır.

Firefox geliştirici aracında explicit ve implicit ayrımını göstermektedir. Explicit grid öge alanı tam kenar çizgisiyle gösterilirken implicit alanlar kesik çizgi olarak gösterilir.

enter image description here

grid-template-x (grid-template-columns, grid-template-rows ve grid-template-areas) ve grid-auto-x (grid-auto-columns ve grid-auto-rows) tanımlarının şöyle bir farkı vardır. grid-template-x tanımları tanımladığı grid ögelerinin hem konumunu hemde boyutunu belirlerken grid-auto-x özellikleri sadece boyutunu belirler.

Bu özellikleri niçin kullandığımızı düşününce bu farklılık daha anlaşılır olur. grid-template-x özellikleri explicit grid ögeleri oluşturmak için tanımlanırken, grid-auto tanımı ise tanımlanmış implicit (belirlenmemiş) grid ögelerinin boyutunu belirler. Birisi sıfırdan tanımlarken birisi tanımlanmış ögenin boyutunu belirler.

grid-auto-flow

Yapısı : grid-auto-flow: [ row | column ] ‖ dense
Aldığı Değerler : [ row | column ] ‖ dense
Başlangıç değeri: row
Uygulanabilen elementler: Kapsayıcı ızgaralara
Kalıtsallık: Yok

Bu özellik tanımlanmış ögelerin dışındakilerin nasıl davranacağını belirlememizi sağlar.

Aldığı değerler ve anlamları:

row Bu değer başlangıç değeridir. Otomatik yerleştirme algoritması her grid ögesinin satırlara yerleştirecektir ve yeni eklenen grid ögeleri içinde yeni satırlar açacaktır.

column: Otomatik yerleştirme algoritması her grid ögesini kolonlara yerleştirecektir ve yeni eklenen grid ögeleri içinde yeni kolonlar açacaktır.

dense Bu tanım grid ögelerinin akışının içindeki davranışına karar verdiğimiz bir özelliktir.

Grid ögeleri normalde sırayla yerleştirilir. Boyutu sığmayan ögeler bir alt satıra itilir.

Örnekle bu konuyu daha iyi anlayacağız. Rachel Andrew’in örneği üzerinden gidersek.

enter image description here

Striped Balloon içeriği daha geniş olduğu için üst satırdan aşağı atılmıştır. Bundan dolayı üst satır boş kalmıştır. Kırmızıyla işaretlenen yer.

enter image description here

Fortnum & Mason içeriği daha küçük olduğu için yukarıdaki boşluğa sığdırılır. Galeri sayfaları için çok güzel bir özellik.

Galeriye örnek: https://codepen.io/FilipVitas/pen/pQBYQd

Kalın sağlıcakla.

Kaynaklar

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak Devamını oku

HTML Akordiyon bileşeni

13 May 2024 tarihinde yayınlandı.

Avatar Popout Efekti

06 February 2024 tarihinde yayınlandı.