Jquery son sürümü 1.6 çıktı. Dokümanları incelerken gözüme holdReady() fonksiyonu takıldı.

Jquery holdReady fonksiyonu document.ready olayını tutar veya devam etmesini sağlar. Boolean(true / false) tipi değer döndürür. true değeri dönerse document.redy olayını tutar, false değeri gelirse bırakır ve document.ready olayı gerçekleşir.

document.ready olayı DOM yüklenir yüklenmez devreye girer. Ancak bazen öyle durumlar olur ki DOM’un yüklenmesini beklemeden yüklememiz gereken javascript dosyaları veya referans aldığımız eklenti dosyaları olur, bu gibi durumlarda araya girip bu dosyaları yükletmemiz gerekir ve sonra işleyişi devam ettirmemiz gerekir. İşte bu gibi durumlarda holdReady fonksiyonu kullanılabilir.

$.holdReady(true); // biraz bekle
$.getScript("myplugin.js", function() { // dosyayi yukledik
     $.holdReady(false); // simdi sen isine donebilirsin
});

Bu metot <head> içinde document.ready olayından önce çağrılmalıdır. Eğer sonrasında çağrılırsa işlevsiz kalır. En iyi kullanım yeri jquery kütüphanesi eklendikten sonrasıdır.

Küçük bir örnek yapalım;

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.min.js"></script>
<script>
$.holdReady(true); // durdur
$.getScript("deneme.js", function() { // yukle
	$("p").css("background-color", "#f00");
     $.holdReady(false); // devam et
});

$(document).ready(function(e) {
    $("p").css("background-color", "#9C6");
	alert("iki");
});
</script>
</head>

<body>
<p>Deneme.</p>
</body>
</html>

Eklediğimiz deneme.js

// ilk yüklenecek dosya
$("p").css("background-color", "#ff0");
alert("bir");

Örneği görmek için tıklayınız.

Sayfa yükleme sırası;

1- DOM yani yukarıdaki sayfa <p>Deneme.</p> ve deneme.js dosyası birlikte yorumlanacak. (bir)

2- Sonrasında yükleme sonrası işlemler yapılacak. (iki)

3- $.holdReady(false); sonrasında document.ready içerisindeki kod yorumlanacak. (üç)

Son olarak bir not: birden fazla holdReady kullanımı halinde document.ready olayı tüm holdReady fonksiyonlarının bırakılmasını bekler.

Kaynaklar

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak Devamını oku

HTML Akordiyon bileşeni

13 May 2024 tarihinde yayınlandı.

Avatar Popout Efekti

06 February 2024 tarihinde yayınlandı.