String.split() Metodu

22 Aralık 2006

Split metodu, uygulandığı string’i parçalara böler ve bu parçaları bir diziye(array) atar.

Web Tarayıcı Uyumu : ECMAScript 2, JavaScript 1.1, JScript 3.0, Internet Explorer 4.0, Netscape 3.0, Opera 3.0
Değer Tipi : Dizi nesnesi
Javascript Sözdizimi: ilkDeyim.split(aKalip) ilkDeyim.split(aAyrac) ilkDeyim.split(aAyrac, aSay)
Tanımlar: aKalip - string’i bölmek için kullanılan regular expression kalıbı aAyrac - string’i bölmek için kullanılan ayraç aSay - bölümlerin limitini belirler

Bu metod join() metodu ile birlikte tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilir.

Javascript 1.2 ile birlikte regular expression kullanımı da eklenmiştir.

ilkDeyim = " Merhaba dünya ben geldim. ";
bolme = ilkDeyim.split(" ", 3);
document.write(bolme)

sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

["Merhaba", "dünya", "ben"]

Bir tane de regular expression kullanarak örnek yaparsak.

<html> <head> </head> <body>
<script> sayiRegExp = new RegExp("[0-9]", "g"); ilkDeyim =
"A0B1C2D3E4F5G"; harfDizi = ilkDeyim.split(sayiRegExp); for(i=0; i <
harfDizi.length; i++) { document.write(harfDizi[i]);
document.write("<br/>"); } </script> </body> </html>

Yukarıdaki kodun sonucunda aşağıdaki gibi olacaktır.

A B C D E F G

Avatar Popout Efekti

Avatar Popout Efekti uygulaması Devamını oku

Kapsayıcı sorguları (container query)

29 January 2024 tarihinde yayınlandı.

Renk geçişli ve Hareketli kenar çizgileri

22 January 2024 tarihinde yayınlandı.