String.split() Metodu

22 Aralık 2006

Split metodu, uygulandığı string’i parçalara böler ve bu parçaları bir diziye(array) atar.

Web Tarayıcı Uyumu : ECMAScript 2, JavaScript 1.1, JScript 3.0, Internet Explorer 4.0, Netscape 3.0, Opera 3.0
Değer Tipi : Dizi nesnesi
Javascript Sözdizimi: ilkDeyim.split(aKalip) ilkDeyim.split(aAyrac) ilkDeyim.split(aAyrac, aSay)
Tanımlar: aKalip - string’i bölmek için kullanılan regular expression kalıbı aAyrac - string’i bölmek için kullanılan ayraç aSay - bölümlerin limitini belirler

Bu metod join() metodu ile birlikte tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilir.

Javascript 1.2 ile birlikte regular expression kullanımı da eklenmiştir.

ilkDeyim = " Merhaba dünya ben geldim. ";
bolme = ilkDeyim.split(" ", 3);
document.write(bolme)

sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

["Merhaba", "dünya", "ben"]

Bir tane de regular expression kullanarak örnek yaparsak.

<html> <head> </head> <body>
<script> sayiRegExp = new RegExp("[0-9]", "g"); ilkDeyim =
"A0B1C2D3E4F5G"; harfDizi = ilkDeyim.split(sayiRegExp); for(i=0; i <
harfDizi.length; i++) { document.write(harfDizi[i]);
document.write("<br/>"); } </script> </body> </html>

Yukarıdaki kodun sonucunda aşağıdaki gibi olacaktır.

A B C D E F G

React'tan React Native'e geçiş

React'tan React Native'e geçiş sorunları ve çözümleri Devamını oku

VS Code HTML End Tag Labels eklentisi

03 May 2021 tarihinde yayınlandı.

10 parmak yazmayı öğreniyorum

26 January 2021 tarihinde yayınlandı.