Liste özelliği ilk olarak listeleme amaçlı kullanılsa da şimdilerde menü yapımında kullanımı revaçtadır. Burada liste özellikleri yanısıra display ve white-space özelliklerinden de bahsedilecektir.

  • list-style
  • list-style-type
  • list-style-image
  • list-style-position
  • white-space
  • display

list-style-type

Yapısı : list-style-type: (değer) Aldığı Değerler : disc | circle | square | decimal | lower-roman | upper-roman | lower-alpha | upper-alpha | none
Başlangıç değeri: disc
Uygulanabilen elementler: display değeri list-item alan elementler
Kalıtsallık: Var

list-style-type özelliği list-item işaretinin tipini belirler. list-style-images özelliği none değeri aldığında veya resim görüntülenemediğinde kullanılır.

:::css
ul.arabalar {
	list-style-type: none
}

ol ol ol {
	list-style-type: lower-roman /* i ii iii iv v gibi. */
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

list-style-image

Yapısı : list-style-image: (değer) Aldığı Değerler : <url> | none
Başlangıç değeri: none
Uygulanabilen elementler: display değeri list-item alan elementler
Kalıtsallık: Var

list-style-image özelliği list-style işaretinin yerine resim koymak için kullanılır.

:::css
ul{
	list-style-image: url(mavitop.gif)
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

list-style-position

Yapısı : list-style-position: (değer) Aldığı Değerler : inside | outside
Başlangıç değeri: outside
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

list-style-position özelliği list-item işaretlerin metinin içinden(inside) veya soldan dışında(outside) mı olacağını belirler.

:::css
ul{
	list-style-position: inside
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

list-style

Yapısı : list-style: (değer) Aldığı Değerler : <list-style-type> |<list-style-position> | <url>
Başlangıç değeri:0
Uygulanabilen elementler: display değeri list-item alan elementler
Kalıtsallık: Var

list-style özelliği list-style-type, list-style-position ve list-style-image özelliklerinin kısayoludur.

:::css
ul{
	list-style: disc outside
}

ol{
	list-style: decimal inside
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

white-space

Yapısı : white-space: (değer) Aldığı Değerler : normal | pre | nowrap
Başlangıç değeri: normal
Uygulanabilen elementler: Block-level elementler
Kalıtsallık: Var

white-spaceözelliği elemetlerin boşluklarının nasıl işlem göreceğini belirler. değer alır. normal: birden fazla boşluğu tek boşluk gibi sayar. pre : birden fazla boşluğu birleştirmez. nowrap :
etiketi hariç alt satıra geçişe izin vermez.

:::css
p {
	white-space: pre;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

display

Yapısı : display: (değer) Aldığı Değerler : none | inline | block | inline-block | list-item | run-in | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | inherit
Başlangıç değeri: inline
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

displayözelliği elemetlere aşağıdaki dört değerden birini atamak için kullanılır: block: elementden önce ve sonra bir satır bırakır. inline : elementden önce ve sonra bir satır bırakmaz. nowrap : block gibidir tek fark list-item işareti eklemesidir. none: element görüntülenmez. Elementi gizler. Bir çok javascript uygulmasında kullanılan bir özelliktir.

Bu dört özellik çok kullanıldıkları için üzerinde duruldu.

:::css
p {
	display: inline;
}

em {
	display: block;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

CSS ile yükleniyor animasyonu yapmak

CSS ile yükleniyor animasyonu yapmak Devamını oku

CSS scroll-snap

20 November 2023 tarihinde yayınlandı.

CSS ile buzlu cam efekti yapmak

13 November 2023 tarihinde yayınlandı.