Editörlerde proje geliştiriken bazı klasör ve dosyaları arama sonuçlarında, hızlı erişim menüsünde ve tanımlamaya git (Go to defination..) penceresinde görmek istemeyiz. Bu dosyalara örnek olarak harici kütüphane kodları, küçültülmüş kaynak dosyaları, yayına çıkma süreçleri için gereken yapılandırma dosyaları verilebilir. Bu gibi durumlar için birkaç çözüm önerisi var. Uygun olan çözümü kullanabilirsiniz.

Akıllı arama

Dosyaları hariç tutmanın editörün hızına da etkisi var. Daha az dosyayı tarayan editör daha hızlı çalışacaktır.

Sublime Text Yapılandırma dosyasıyla

Üst menüden Sublime Text > Preferences > Settings tıklayınca gelen ikili pencerede soldakiler bağlangıç olan değerleri gösterir. Sağdaki pencere ise bizim ayarlarımızı içerir. JSON tipi bir yapılandırma dosyası olan bu dosyaya çıkarmak istediğimiz dosya, klasör ve belirlediğimiz uzantılı dosyaları ekleyerek amacımız ulaşabiliriz.

Bu dosya Sublime Text ile geliştireceğimiz tüm projeler için geçerlidir.

{
	"binary_file_patterns":
	[
		"*.tbz2",
		"*.gzip",
		"*.zip",
		"*.doc"
	],
	"file_exclude_patterns":
	[
		"*.exe",
		"*.o",
		"*.pdb",
		"*.pyc",
		".DS_Store",
		"*.min.js"
	],
	"folder_exclude_patterns":
	[
		".git",
		".yarnrc",
		".gitignore",
		"logs",
		"*.sublime-workspace",
		".svn",
		"node_modules"
	],
	"color_scheme": "Packages/Predawn/predawn.tmTheme",
	"draw_white_space": "all",
	"font_face": "Source Code Pro",
	"font_options": ["gray_antialias"],
	"font_size": 17,
	"highlight_line": true,
	"highlight_modified_tabs": true,
	"rulers": [100],
	"tab_size": 4,
	"translate_tabs_to_spaces": true,
	"word_separators": "./\\()\"':,.;<>~!@#$%^&*|+=[]{}`~?",
	"word_wrap": true
}
 • binary_file_patterns: Belirlenen uzantılı dosya tiplerini hariç tutmak için
 • file_exclude_patterns: Belirlenen dosyaları hariç tutmak için
 • folder_exclude_patterns: Belirlenen klasörleri hariç tutmak için

Bu kullanımın eksileri;

 • Projeye özel dosya ve klasör belirleme imkanı yok.
 • Belirlenen dosya ve klasörlere sol menüden erişim imkanı kalkıyor

*.sublime-project dosyasıyla

Çok fazla projede çalışıyorsanız Sublime Text’in genel yapılandırma dosyasındaki tanımlar çok işinize yaramayabilir.

Çözüm olarak ilk başta proje oluşturmanız gerekiyor. Proje oluşturunca ana dizinde proje_adi.sublime-project adında bir dosya otomatik olarak eklenecektir. Bu dosya içinde yukarıdakine benzer bir tanım ile projeye özel dosya ve klasörleri hariç tutabiliriz.

{
	"folders":
	[
		{
   "file_exclude_patterns": 
   [
    "sonar-project.properties",
    "README.md",
    "newrelic.js",
    "Dockerfile",
    "pm2_config.json",
    "docker-compose.yml",
    "Jenkinsfile",
    ".eslintignore"
   ],
   "folder_exclude_patterns":
   [
    ".history",
    ".vscode/**",
    "*.sublime-workspace",
    "styleguide",
    ".vscode",
    "node_modules"
   ],
			"path": "."
	  }
	]
}

Bu kullanımın eksileri;

 • Belirlenen dosya ve klasörlere sol menüden erişim imkanı kalkıyor

Arama penceresinden

Arama penceresinden istediğimiz dosya ve klasörleri çıkarma imkanımız var. Aşağıdaki görüntüdeki gibi istediğimiz klasör ve dosyayı arama sonucundan hariç tutabiliyoruz. Hariç tutmak istediğimiz dosya ve klasörünü adının başına eksi (-) işareti koymamız yeterli.

Sublime Text Arama Alanı

Bu yöntem ile dışarı çıkardığımız dosya ve klasörler sol menüden gizlenmiyor.

Bu kullanımın eksileri;

 • Sublime Text açılıp kapanınca bu kurallar kayboluyor.
 • Arama penceresinden bu kuralları yönetmek zor.

ToggleExclude eklentiyle

Yukarıdaki dosyaları hariç tutma yöntemlerinde yaşadığımız sol menüde gözükmeme sorununu dikkat çekiyor. Bu sorunu düzeltmek için ToggleExclude eklentisini kullanmamız gerekiyor. ToggleExclude adresinden yükleyebileriz ya da paket kontrol ekranından ‘ToggleExclude’ yazarak yükleyebiliriz.

ToggleExclude eklentisi

Eklenti kullanımı basit. İki adet yapılandırma dosyanız oluyor. Default ve User. Default tüm klasör ve dosyaları içerebilir, User dosyası içinde yukarıdaki JSON yapının aynısını ekleyebiliriz.

{
	"conditional_file_exclude_patterns":
	[
		"views-njk/partial/build/_criticalCSS-sample.html",
		".gitignore",
		"README.md",
		"nodemon.json",
		"package-lock.json"
	],
	"conditional_folder_exclude_patterns":
	[
		"node_modules",
		"styleguide",
		"test",
		".history/**",
		".vscode/**"
	],
	"enabled": true
}

User dosyasındaki kuralları aktifleştirmek için Komut tablasını açıp (Cmd+Shift+p - windows için Ctrl+Shift+p) ToggleExclude yazarak seçenekleri görebilirsiniz. Karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Default, User ve Enable/disable seçenekleri. Bu seçeneklerden sonuncusu olan Enebale/Disable ile User’daki kuralları aktifleştirebilirsiniz. Aynı yoldan giderek pasifleştirebilirsiniz.

Çalışma şartlarınız ve ortamınıza göre yukarıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını kullanabilirsiniz.

Kalın sağlıcakla.

Kaynaklar

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak Devamını oku

HTML Akordiyon bileşeni

13 May 2024 tarihinde yayınlandı.

Avatar Popout Efekti

06 February 2024 tarihinde yayınlandı.