Muhteşem Süleyman’ın Viyana Kuşatması - Ahmed Refik Kitap kuşatma ve sonuçlarını anlatıyor bize. Tarihmizde herzaman bir yenilgi gibi algılanan bu kuşatmanın aslında ne kadar önemli sonuçlar doğurduğunu anlatan güzel bir eser. Eserin tek hoşuma gitmeyen yönü bazı bölümleri rakamlarla boğması. Tarihten bir çok ders almalıyız. Bir olaya farklı yönlerden bakmayı öğreten güzel bir eser. Yayıncının notu:Ahmet Refik’in orijinal adı Devr-i Süleyman-ı Kanuni’de Birinci Viyana Muhasarası olan bu kitabı, Birinci Viyana Kuşatması’nı bütün ayrıntılarıyla ele almaktadır. 16 Ekim 1908 tarihinde tamamlanmış bulunan eserde, Osmanlı Devleti’nin kale kuşatma teknikleri, ordunun sevk ve idaresi ve yirmi gün devam eden seferin en ince ayrıntıları akıcı bir üslupla anlatılmıştır. “Bu âna kadar pek çok kısmı harâb olan Macaristan’ın bizim içün bir nıenbâ-ı servet teşkil idemeyeceğine şübhe yok. Fakat hükümdârınız Pâdişâhımıza, dehalet itdiği takdirde, hasmınız olan Ferdinand’ı perişan ider ve bütün memleketlerini atlarımızın ayakları altında çiğneriz. Hatta Gritti’nin müdâhalesi olmasa idi, şimdiye kadar hükümdârınızı da, Ferdinand’ı da perişan iderdik. Bu bizim içün pek kolay bir iştir. Bir koldan ben, bir koldan Ayas Paşa memleketinize yürümüş olsak, iki hükümdarın da perişan olacağına emin olıınuz. Mamafîh ne zaman lüzum görülürse, bıınu yine icra ideceğİz. Bııdin’i yeni bir İstanbul hâline koyacağız. Zannedersem, çok söz söyledim. Biz Osmanlılar az söyler, çok iş görürüz. Zapdettiğimiz yerleri bir daha elden çıkarmayız. Bunların bizden istirdadı içün kollarımızı kesmek icâb ider.” Ayrıntılı bilgi için [tıklayınız.][]

Muhteşem Süleyman’ın Viyana Kuşatması - Ahmed Refik]: /images/viyanakusatmasi.jpg “Muhteşem Süleyman’ın Viyana Kuşatması - Ahmed Refik” [tıklayınız.]: http://www.netkitap.com/kitap/68296/muhtesem_suleymanin_viyana_kusatmasi.htm

Avatar Popout Efekti

Avatar Popout Efekti uygulaması Devamını oku

Kapsayıcı sorguları (container query)

29 January 2024 tarihinde yayınlandı.

Renk geçişli ve Hareketli kenar çizgileri

22 January 2024 tarihinde yayınlandı.