jquery ipuçları - 4

26 Ekim 2010

Jquery ipuçları - 1 Jquery ipuçları - 2 Jquery ipuçları - 3

1 - Mümkünse Class yerine Id kullanmayı tercih edin

jQuery ile kod yazarken bize çok büyük kolaylıklar kazandırır. Bunlardan bir tanesi elemana atanmış sınıfı yardımı ile kolayca seçebilme özelliğidir, ancak burada şöyle bir durum söz konusudur; jquery id ile atanmış elemanları normal javascriptteki gibi getElementById ile yakaladığı için daha hızlı çalışırken normal olarak sınıf ile yakalamalarda daha yavaş çalışacaktır.

Bu nedenle mümkün olduğunca seçicilerde id kullanmaya dikkat edilmelidir. Tabi bazı durumlarda sınıf kullanmak zorunda kalabiliriz o başka.

kaynak: net.tutsplus.com

2 - next() ve prev() kullanımı

Bu özelliklerin kullanımı bazen can kurtarıyor ancak kullanırken dikkat etmek lazım, bazende sorunlara yol açabiliyor. Sonradan eklediğiniz bir eleman sizin next ve prev kabullerinizi mahvedebiliyor

next() : next fonksiyonu bir sonraki elemanı yakalar. Sadece sonraki elemanı yakalar alt elemanlarını yakalamaz.

next fonksiyonu filtreleme özelliği vardır, yani next(‘li.secili’) tanımı ile en yakın bir sonraki secili sınıfı tanımlı li elemanını yakalayabiliriz.

Bir örnek verelim.

<ul>
  <li>Adana</li>
  <li>Ankara</li>
  <li class="secili">İstanbul</li>
  <li>İzmir</li>
  <li>Trabzon</li>
</ul>

Şeklindeki bir html kodundan

$('li.secili').next().css('border-bottom', '1px solid #999');

next() fonksiyonu yardımı ile bir sonraki elemanı yakalayabiliriz.

prev() : prev fonksiyonu bir önceki elemanı yakalar. Sadece önceki elemanı yakalar alt elemanlarını yakalamaz.

prev fonksiyonu filtreleme özelliği vardır, yani prev(‘li.secili’) tanımı ile en yakın bir onceki secili sınıfı tanımlı li elemanını yakalayabiliriz.

Bir örnek verelim.

<ul>
  <li>Adana</li>
  <li>Ankara</li>
  <li class="secili">İstanbul</li>
  <li>İzmir</li>
  <li>Trabzon</li>
</ul>

Şeklindeki bir html kodundan

$('li.secili').prev().css('border-bottom', '1px solid #999');

prev() fonksiyonu yardımı ile bir önceki elemanı yakalayabiliriz.

3 - Üst Eleman Bulma - parent(), parents() ve closest()

parent()

Bir üst elemanı bulma. Geriye bir adet üst eleman döndürür.

$('td.secili').parent().css('border-bottom', '#999');
$('div').parent('.large').css('font-size', '14px');

İlk kod üst elemanı yakalarken, ikinci satırda ise seçme işlemini biraz daha daraltarak .large sınıfı tanımlı olan üst  elmanı yakala diyoruz.

parents()

Belirlenen elemanın tüm üst elemanlarını bulmaya yarar.

$('li').parents().css('background-color', 'red');
$('li').parents(&quot;ul&quot;).css('background-color', 'red');

İlk satır li’nin tüm üst elemanlarını yakalarken, ikinci satır li’nin tüm ul etiketli üst elemanlarını yakalar.

closest()

En yakın üst elemanı bulmak içindir.

$(document).ready(function() {
	$('li.urunler').closest('ul').css('background-color', 'red');
});

HTML

<ul>
  <li>Üst Menü
    <ul>
    <li class="urunler">Ürün 1</li>
    <li class="urunler">Ürün 2</li>
    </ul>
  </li>
</ul>

İçiçe girmiş birçok listede yukarıdaki tanım ‘urunler’ sınıfı tanımlanmış öğenin ilk üst ul elemanını yakalamamıza yardım eder.

4 - Firebug ve console.log ile kodumuzu izlemek

Firebug’ın çalışma hayatımızdaki yerini biliyoruz. jquery ile hata yakalama amacı ile console.log kullanıyoruz. Daha önceleri javascript ile kod yazarken alert fonksiyonun çok kullanırdım. Şimdi aynı işi console.log yapıyor ancak popup çıkarıp bizi rahatsız etmiyor.

var count = 0; while(count < 1000) {
	count++;
	console.log(count);
	setTimeout("takistHesapla";, 1000);
}

yazın ve Firebug’ın console sekmesine bakın. Bu kod Chrome’da da çalışıyor.

Örneği görmek için tıklayınız. Tabi takistHesapladiye bieşy bulamadım diye size bin tane hata verecek oda gayet normal.

Bir uyarı işinizi yayına atarken bu satırı silin yoksa ie’de hata verir.

5 - Animasyon ve Efektleri Geciktirme (delay)

jQuery 1.4 ile birlikte gelen yeni bir özellik olan delay() animasyonlarımıza belli bir süre ara vermemizi sağlat, daha önceleri bu işi yapmak için setTimeout metodunu kullanıyorduk.

$("div").fadeIn().delay(4000).fadeOut();

Örneği görmek için tıklayınız.

seçtiğimiz katmana fadeIn efekti ver ve sonra 4000 milisaniye bekle ve sonra fadeOut efekti ver diyoruz.

6 - has() Metodu

jQuery 1.4 ile birlikte gelen bir başka yeni özellik has() metodudur. Daha önceki sürümlerde :has seçicisi vardı, şimdi has() metodu ile daha kolay yakalama işi yapabileceğiz.

<ul>
<li>list item 1</li>
<li>list item 2
  <ul>
  <li>list item 2-a</li>
  <li>list item 2-b</li>
  </ul>
</li>
<li>list item 3</li>
<li>list item 4</li>
</ul>

Yukarıdaki kodda alt menüsü olan li elemanını yakalamak için bu metodu kullanabiliriz.

$('li').has('ul').css('background-color', 'red');

Örneği görmek için tıklayınız.

Şeklinde altında ul etiketi olan li’leri ki burada bir tane var oda list item 2 içeriğine sahip olandır.

Kaynaklar

CSS aspect-ratio tanımı

16 January 2023 tarihinde yayınlandı.

progress elementini stillendirelim

30 December 2022 tarihinde yayınlandı.