jQuery ipuçları - 3

1 Temmuz 2010

Jquery ipuçları - 1 Jquery ipuçları - 2

jQuery ipuçlarını yayınlamaya devam ediyorum.

1- Dinamik oluşturulan elementlere live() ile olay atama

Sayfaya dinamik olarak eklenen içeriklerde veya ajax ile doldurduğumuz içeriklerdeki elemanlara bir olay atadığımızda(click, mouseover vd.) çalışmayacaktır. jQuery geliştiricileri bunun için live() fonksiyonunu geliştirmiş.

 $('a.acilSusam').live('mouseover',function() {
	// yapilacak islemler
});

2 - Tarayıcı Penceresinin Boyutlarını Değişmesini Yakalamak

Belki ara sıra lazım olacak bir kod ama bazen gerekiyor işte. Pencere boyutu her değiştiğine bazı işlemleri yapmak sistemimizi yorabilir diye setTimeout yardımı ile belli aralıklarla bunu yaptırıyoruz.

function pencereBoyutuDegisti() {
	alert("Değişti");
};

var resizeTimer = null;
$(window).bind('resize', function() {
    if (resizeTimer) clearTimeout(resizeTimer);
    resizeTimer = setTimeout(pencereBoyutuDegisti, 100);
});

3 - Element miktarını bulmak

Bir dokümanda seçilen elemandan kaç adet olduğu bulmak için;

$('element').size();

4 - Bir elemanın index değerini bulmak

index değerini bulmanın farklı bir yolu

("ul > li").click(function () {
	var index = $(this).prevAll().length;
});

5- Bir elemanın görünür olup olmadığını yakalamak

if($(".eleman").is(":visible")) {
    alert('Burda');
}

6- Kaç tane alt elemanı(çocuk elemanı) var

<div id="foo">
<div id="bar"></div>
<div id="baz">
<div id="biz">
</div>
<span><span>
</div>

//kac tane alt elemanı oldugunu bulmak icin
$("#foo > div").length

7- jQuery Kopya Kağıdı(Cheat Sheet)

jQuery’nini bir çok özelliği var ve bunları aklımızda tutma imkanımız yok. Bir kopya kağıdı işimize yaraya bilir.

-http://www.futurecolors.ru/jquery/-

Burada son sürümün kopya kağıdı mevcut. Bende css3 özelliklerini kullanarak biraz renklendirdim. Benim renklendirdiğim(CSS3 içerir, herisi göremez)

8 - Select Elemanı ipuçları

// secili olan ögenin metnini almak
$("#myselect option:selected").text();

// secili olan ögenin degerini almak icin
$("#myselect option:selected").val();

// secili ogenin index degeri
$("#myselect option").index($("#myselect option:selected"));

// indeksi 2 olan ögeyi seçili hale getirmek
$("#myselect option:eq(2)").attr("selected", "selected");

Kaynaklar

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak Devamını oku

HTML Akordiyon bileşeni

13 May 2024 tarihinde yayınlandı.

Avatar Popout Efekti

06 February 2024 tarihinde yayınlandı.