Javascript’i web sitelerine eklemek

Javascript dosyaları bir web sitesine iki şekilde eklenir. Birincisi satıriçi(inline), ikincisi ayrı bir javascript dosyası hazırlayıp harici olarak eklemek.

İlk javascript’i Hakkı Öcal’ın javascript kitapçığından öğrenmeye başlamıştım.

İlk örnek şöyle idi;

<html>
<head>
<title>Merhaba Dünya!</title>
	<script>
		function merhaba() //merhaba isimli fonksiyonu deklare ediyoruz
		{ //bu, fonksiyonun başlama işareti
			alert ("Merhaba Dünya!") //fonksiyonun komutu ve komutun gerektirdiği metin
		} //bu fonksiyonun bitme işareti
	</script>
</head>
<body>
	<b>Merhaba Dünya</b><br>
	<form>
		<button onclick=merhaba()>TIKLAYINI!</button>
	</form>
</body>
<html>

Bu satıriçi kodlamaya örnek olarak verilebilir.

Aynı kodu ayrı bir javascript dosyası olarak hazırlayıp .js uzantısı ile kaydedersek ve bunu html dokümana eklersek buda harici bir javascript dosyası ekleme kısmına girer.

function merhaba() {
	alert ("Merhaba Dünya! Sene 2011")
}

Bu dosyayı merhaba.js olarak kaydedip, sonra

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>Merhaba Dünya!</title>
<script src="merhaba.js">
</script>
</head>
<bodyY>
	<b>Merhaba Dünya</b><br>
	<form>
		<input type="submit" name="button1" value="TIKLAYIN!" onclick="merhaba()">
	</form>
</body>
</html>

Şeklinde HTML dokümanına ekleriz.

Yukarıda kullandığımız her iki yöntem ile de aynı sonucu alırız. Harici javascript dosyası ile eklemenin avantajları vardır;

  • Bir dosya ile tüm sitedeki javascript dosyalarını idare ederiz ve güncellemeleri tek dosya ile daha kolay yaparız.
  • Sayfa daha hızlı yüklenir, tek dosya ön belleğe alınınca diğer sayfalarda tekrar tekrar yüklenmediği için sayfalar daha hızlı açılır.

Javascript o günden bu yana daha fazla önem kazandı ve artık javascript kodumuzu en iyi hale getirmek için daha çok zaman harcıyoruz ve bize zaman kazandıracak her durumu inceleyip uyguluyoruz.

HTML dokümanında javascript dosyasını nereye eklemeliyiz?

Web sitelerinin en iyi hale getirmek için çeşitli araçlar ile sitemizi test ederiz. Bunlardan biri Firefox’ın YSlow eklentisidir. YSlow eklentisi ile web sitemizi test ettiğimizde javascript dosyalarımızı html dokümanının sonuna eklememizi öneren bir başlık ile karşılaşırız, burada bu başlığı biraz inceleyeceğiz.

CSS dosyalarının <head> içine konmasının öneren YSlow Javascript dosyalarının HTML dokümanının sonuna(</body>’nin hemen öncesine) konmasını öneriyor. Burada bir çelişki var gibi görünüyor. Buradaki mantık şudur; javascript blokları <head> içine konduğu zaman sayfa ilk açıldığında bu javascript blokları yüklenir ve işlenir. Javascript dosyası yüklenip, işlendikten sonra diğer sayfa üyeleri yüklenir. Javascript dosyası yüklenip işlenmesi bitene kadar sayfa boş bir sayfa olarak görünür, tabi buda istenen bir durum değildir.

<html>
<head>
<title>Javascript yükleme yeri</title>
<script type="text/javascript" src="script1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script2.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css">
</head>
<body>
	<p>İçerik Burada</p>
</body>
</html>

Sayfa başına konan javascript dosyalarının yüklenme zamanı aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir

Javascript dosyalarını html dokümanın sonuna koyunca sayfa öğeleri tamamen yüklenecek ve sonra javascript dosyaları yüklenecek ve işlenecektir. Böylece ziyaretçi sayfayı açtığı anda görsel öğeler yüklenecek ve ziyaretçi sayfa içeriğini görecektir ve sonra javascript yüklenecek ve işlenecektir.

Paralel Yükleme

Bir diğer problem ise javascript dosyaları paralel yüklemeyi bloklar. Paralel yükelemeyi şöyle açıklayabiliriz; web sitemiz yüklenirken her öğe tek tek yüklemek yerine iki ve daha fazla yükleme, yani paralel olarak yükleme yapabiliyoruz. HTTP/1.1 şartnamesinde her barındırma servisinden(hositng) iki paralel yüklemeye izin verir, buradan şunuda anlayabiliriz ki farklı barındırma servislerinden ikiden fazla yükleme yapabiliriz. Ancak script dosyaları yüklenirken pararlel yüklemeye izin vermez. Bu durumu göz önünde bulundurarak script dosyalarımızı dokümanın sonuna koyarak sayfamızın daha hızlı yüklenmesini sağlayabiliriz.

Uygulanamayan Durumlar

Bazı durumlarda script dosyasını dokümanın altına koymamız mümkün olmaz. Örneğin script içinde documen.write ile doküman içine bir şey eklememiz gerektiğinde. Ancak bu durumlar içinde bazı çözümlerin olduğu aklımızın bir köşesinde kalsın.

defer Özelliği

HTML4 ile birlikte <script> etiketi içine defer özelliği eklenmiştir. defer özelliği tanımlanmış script dosyaları hemen uygulanmayıp tüm sayfa yüklendikten sonra yüklenir ve çalıştırılır. Bu özelliği İnternet Explorer 4+ ve Firefox3.5+ desteklemektedir.

<script type="text/javascript" src="script1.js" defer></script>

şeklinde kullanılır. Bu dosyayı html dokümanının istediğimiz yerine koyabiliriz. Tüm tarayıcıların desteklmemesi kullanımı konusunda bizi biraz düşündürüyor.

Sonuç

Sonuç olarak javascript dosyalarımızı html dokümanımız sonuna koymak web sitelerimizin daha hızlı açılmasını sağlayacak bir yöntemdir.

Kaynak

CSS aspect-ratio tanımı

16 January 2023 tarihinde yayınlandı.

progress elementini stillendirelim

30 December 2022 tarihinde yayınlandı.