Git Öğreniyorum - 3

28 Aralık 2012

Git  grep

Git’in önemli komutu grep hakkında bir kaç bilgi vereceğim.

Ben grep’i git’in arama komutu olarak biliyordum, ancak unix sistemlerde filtreleme komutu imiş. Geniş kullanım alanı varmış yani.

Genel söz dizimi

$ git grep [özellikler] arama_kelimesi [dosyalar]

Örneğin

$ git grep 'kapsayamama' /home/fatih/ana.css

Yukarıdaki örnek basit bir kullanıma örnek olarak veridi. /home/fatih/ana.css klasörü içinde kapsayamama kelimesini arayacaktır.

Grep’in bazı özellikleri vardır. Bu kısayolları kullanarak aramalarımıza bazı özellikler ekleriz.

$ git grep -v 'kapsayamama' /home/fatih/ana.css

İçinde kapsayamama geçmeyen satırları bize verecektir. -v (invert-match)

$ git grep -c 'kapsayamama' /home/fatih/ana.css

Aradığımız dosya içinde kapsayamama kelimesinin kaç kere geçtiğini bize gösterir. -c (count)

$ git grep -i 'kapsayamama' /home/fatih/ana.css

Aramanın büyük-küçük harfe duyarsızlaştırır. Yani arama sonuçlarında Kapsayamama çıkar. -i (ignore-case)

$ git grep -r 'kapsayamama' /home/fatih/

Aramanın belirlene dizin ve alt dizinlerde yapılmasını belirler. -r (recursive)

$ git grep -n 'kapsayamama' /home/fatih/

grep ile listelenen sonuçların hangi satırda olduğunu gösterir. -n (line-number)

$ git grep '\<script' /home/fatih/

‘\’(ters bölü işareti) karakteri kendisinden sonra gelen karakterin özel bir karakter olduğunu gösterir ve aramaya dahil edilmesini sağlar.

$ git grep 'kapsayamama' /home/fatih/
Birden fazla arama bloğunu bir arada kullanmak için boru(pipe) işaretini kullanırız.
$ git grep '^script' /home/fatih/

grep aramalarımızda Düzenli İfadeleri(regex) kullanabiliriz. Yukarıdaki örnekte script ile başlayan sonuçları getir demektir.

$ git grep 'script$' /home/fatih/

Yukarıdaki script ile biten satırları listeler. Düzenli ifadeler ile yapabileceklerimizi düşündüğümüzde aramalarımızı ne kadar özelleştirebileceğimizi anlarız.

$ git grep <script> /home/fatih | more
grep ile arama yaptığımızda pencere genişliği kadar çıktıları bize gösterir. Tüm satırın gösterilmesi için more kullanırız.

##Git kodlarını renklendirmek için

git komutları ve işlemlerini renklendirmek mümkündür. Daha okunaklı ekranlar için Git’in status, branch ve diff komutlarını renklendirelim. Renklendirme için konfigürasyon dosyasına ~/.gitconfig aşağıdaki kodları eklemeniz yeterli.

[color]
  branch = auto
  diff = auto
  status = auto

[color "branch"]
  current = yellow reverse
  local = yellow
  remote = green

[color "diff"]
  meta = yellow bold
  frag = magenta bold
  old = red bold
  new = green bold

[color "status"]
  added = yellow
  changed = green
  untracked = cyan

Git dallanmalarını düzenleme

Git’te master’a gitmiş bütün eski dallanmalarımızı(branch) -lokalden- silmek için şöyle bir komut kullanabiliriz:

git branch --merged master | grep -v 'master$' | xargs git branch -d

Kaynak: http://devblog.springest.com/a-script-to-remove-old-git-branches

Murat Çorlu

Git te dosya adı arama

git’te dosya adıyla arama:

git ls-files '*kelime*'

ls-files

Git ile Suçluyu Bulmak

git blame

Bir örnek yapalım:

git blame source/css-ile-tablolari-sekillendirmek.md

kodu aşağıdaki sonucu döndürüyor. Her satırı tek tek en son kimin, ne zaman değiştirdiğini gösteriyor.

blame

Git ile Sadece Belirlenen Dosyaları Gönderme

git add

ile eklenecek dosya veya dosyalar eklenir ve sonra

git commit -m "aciklama_yaz"

ile gönderim yapılır. Bir örnek yapalım. Örneği 3 dosyada değişiklik yaptık.

commit

Ancak biz bu değişikliklerden sadece bir tanesini(source/xhtml-ipuclari-1.md) göndermek istiyoruz

commit add

Dosyayı gönderirken

git commit -m "xhtml makalesindeki duzeltme yapildi"

kullanımı önemli.

commit push

Sonuçta sadece source/xhtml-ipuclari-1.md dosyası gönderilirken diğer iki dosya  gönderilmedi.

Otomatik Tamamlama

Git ile terminalde kod yazarken en güzel özelliklerden birisi <tab> tuşu ile otomatik tamamlama yapabilme özelliği. Benim bilgisayarımda hazır geliyor eğer sizde yüklü değilse kaynak bağlantıda yükleme ayrıntıları mevcut.

$ git co<tab><tab>
commit config

Yukarıda görüldüğü gibi git co yazdık ve yazacağımız komutu unuttuk veya tamamını yazmak istemedik, ilk <tab> tuşuna bastığımızda eğer başka eşleşen kelime yoksa bize direk sonucu getirir, <tab> tuşuna iki kere basınca bu sefer eşleşen tüm kelimeler altta listelenir. Sonraki <tab> tuşuna basışlarımızda ise altta listelenen kelimeler arasında gezeceğiz.

Yukarıdaki örnekte eğer com<tab> yapsa idik commit tamamlamasını otomatik yapacaktı.

http://git-scm.com/book/en/Git-Basics-Tips-and-Tricks

Kaynaklar

CSS aspect-ratio tanımı

16 January 2023 tarihinde yayınlandı.

progress elementini stillendirelim

30 December 2022 tarihinde yayınlandı.