zingat.com’da yaklaşık 4-5 aydır jquery yerine javascript ile yazmaya başladık. Çalışma arkadaşlarımın da yardımıyla jQuery’yi siteden çıkarma hedefimize doğru ilerliyoruz. Bu süreçte gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu makalemde javascript ile elementlere nasıl stil atarız ve atanmış stil bilgisini nasıl okuruz sorularının cevabını bulacağız.

Hesaplanan değer (Computed values) ve çözümlenmiş değer (resolved values) kavramları

Değerler konusunda CSS’de iki farklı anlayış vardır.

1- Hesaplanan değerler: Bir elemana tanımlanmış değerler ve kalıtsal gelen değerlerin hepsinin olduğu değerlere denir. Örneğin line-height: 1.3em veya font-size: 120%.

2- Çözümlenmiş değerler: Elemana uygulanmış değerlerin son halidir. Yukarıdaki örneklerde line-height: 1.3em ve font-size: 120% değerleri göreceli değerlerdir. Tarayıcı bu değerleri uygulamadan önce mutlak değerlere çevirerek atar. Örneğin line-height: 16px ve font-size: 18px olarak çevirir ve uygular.

Standart oluşturucular başlangıçta getComputedStyle metodu hesaplanan değerleri almak için oluşturdu ancak sonra çözümlenmiş değerlerin alınmasının daha avantajlı olduğuna karar verip değiştirdi. Bundan dolayıdır ki getComputedStyle metodu çözümlenmiş değerleri bize verir.

Stilleri okumak

Stilleri okumak için getComputedStyle metodunu kullanırız.

var stiller = window.getComputedStyle(elem);

Bu elemana atanmış tüm stilleri aldık.

var renk = window.getComputedStyle(elem).color;

Bu kod ile de elemana atanmış renk değerini alırız. Atanmış diğer stilleride aynı şekilde alabiliriz.

var padding = window.getComputedStyle(elem).padding;

Elemanın padding değerini aldık.

Elemente stil atamak

elem.style objesi style özniteliğine karşılık gelen bir nesnedir.

elem.style.color = 'red';

kodu

<div id='deneme' style='color:red'></div>

şeklinde uygulanacaktır.

Dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı da birden fazla kelimeden oluşan tanımların CSS ile kebap-case şeklinde birleştirilirken, javascript ile birleştirilirken camelCase şeklinde yazarız. Örneğin background-color tanımını elem.style.backgroundColor şeklinde tanımlarız.

Çoklu stil tanımlamak

Birden fazla stil tanımlamak için cssText özelliğini kullanırız.

elem.style.cssText = 'background-color: red; color: white';

Bu özelliğin şöyle bir dezavantajı var. Mevcut tanımların üzerine yeni stilleri yazar, yeni ekleme yapmaz. Bunu çözmek için bir kaç yöntem var. Çoklu tanım için yarımcı bir metot yazmak, ikincisi ise global bir css dosyasını oluşturup ona tanımlamak.

Kalın sağlıcakla.

Kaynaklar

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak Devamını oku

HTML Akordiyon bileşeni

13 May 2024 tarihinde yayınlandı.

Avatar Popout Efekti

06 February 2024 tarihinde yayınlandı.