CSS'de Kısaltmalar

19 Nisan 2006

CSS; kodlama yaparken bizim bazı kısaltmaları kullanmamıza izin verir. Böylece hem fazla kod yığınından kurtulmuş oluruz, hem de sayfa boyutunu azaltmış oluruz.

1. Yazı tipi (Font)

Normalde bir font tanımlarken 4 adet CSS kodu kullanılır:

font-weight: bold;
font-family: verdana, sans-serif;
font-size: 11px;
line-height: 15px;

Kısaltma olarak kullanılan kod ise tek satır:

font: bold 11px/15px verdana, sans-serif;

2. Background

Background tanımlarken 5 adet atama yapmamız gerekirken kısaltmayla tek tanıma indirebiliriz.

background-color: #000;
background-image: url(ard.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-attachment: fixed;
background-position: 50px 50px;

Kısaltırsak:

background: {
    #000 url(ard.jpg) no-repeat fixed 50px 50px;
}

3. Renkler(Hex-decimal)

CSS stillerinde renkler genelde hex-decimal renk kodu ile tanımlanır örneğin color: #ff0000; kırmızı. Renkler 6 karakterle gösterilse de bir çok renk(web tabanlı) 3 karakterin tekrarlanması ile oluşturulur. Örneğin, kırmızı’nın hex-decimal kodunun kısaltırsak color: #f00;. Buradaki her karakter hex-decimal koddaki iki karaktere karşılık gelmektedir. Mesela, beyaz renk kullanacağınızda, color: white; veya color: #ffffff; kullanımı önermeyiz. Kısaltılmış olanı color: #fff; kullanmanız daha avantajlıdır.

4. Border

Kenarlık tanımlamalarında her özellik için bir tanımlama yapılır. örnek olarak bir elementin üst kenarına atama yapmak için:

border-top-width: 2px;
border-top-style: dashed;
border-top-color: #f00;

Kısaltırsak:

border-top: 2px dashed #f00;

Bu özellikleri tüm kenarlara uygulamak için:

border: 2px dashed #f00;

5. Margin ve Padding’ler

Margin ve padding’ler de normal tanımlama şöyledir:

margin-top: 10px;
margin-right: 5px;
margin-bottom: 20px;
margin-left: 15px;

Kısaltılmış hali:

margin: 10px 5px 20px 15px;

Burada öznitelikler sağdan başlayarak saat yönünde devam eder. Aşağıda çeşitli kısaltma yöntemleri birlikte verilmiştir:

4 Değer: (margin: 20px 15px 10px 5px;) birinci - üst, ikinci - sağ, üçüncü - alt, dördüncü - sol.

3 Değer: (margin: 20px 15px 10px;) birinci - üst, ikinci - sol ve sağ, üçüncü - alt. 2 Değer:(margin: 20px 15px;) birinci - üst ve alt, ikinci - sol ve sağ. 1 Değer: (margin: 10px;) birinci - üst, sağ, alt ve sol

6. Listeler

Liste tanımlarında kısaltma kullanılır.

ul {
    list-style-type:square;
    list-style-position:inside;
    list-style-image:url(image.png);
}

Kısaltırsak;

ul li {
    list-style:square inside url(image.png);
} /* burda özel bir durum vardır eğer resim yoksa yedek olarak square özelliği gösterilecektir. */

7. Sıfır(0)’ın Kısaltma olarak kullanılması

Kısaltmalarda son olarak ‘0’ ın kullanımına değineceğiz. Normalde bir elemente değer ataması yapılırken değerin yanına birimi de yazılır(örn: 3px, 0.2em vd.), Ancak sıfır ‘0’ için bu zorunlu değildir.

padding:0;

Bu durumun bir istisnası mevcuttur oda yüzde değerlerinde atama yapılırken 0% olarak atama yapılmalıdır.

Kaynaklar

CSS aspect-ratio tanımı

16 January 2023 tarihinde yayınlandı.

progress elementini stillendirelim

30 December 2022 tarihinde yayınlandı.