Daha önce CSS ile Kutu modeli, sorunları ve çözümleri adlı makalede de yazdığımız gibi yeni nesil tarayıcılar ve ie’nin garip(quirk) modundaki kabul farklı idi. Bu genelde hep ie’nin bir sorunu olarak görülse de aslında bir kabul idi ve genelden ayrıldığı için ie’nin bir sorunu olarak tanımlanıyordu. İşin aslında her iki kabulde kendince mantıklı idi.

“W3C’ye göre genişlik(ve yükseklik) değeri içerik alanı değeridir. padding ve border değerleri buna ek olarak toplam kutu genişliğine eklenir. Eğer toplam kutu değeri eklenecekse içerik alanı ve etrafındaki padding ve border değerleri toplamıdır.

Buraya kadar çok güzel ancak tüm web tarayıcıları bu durumu aynı şekilde yorumlamaz. IE’un IE6/strict’den önceki versiyonları yukarıda anlattığımız standart yorumun dışına çıkar, genişlik veya yükseklik değeri tüm kutu model element değerini ifade eder. Yani tüm padding ve border değerlerini içerir kalan kısmıda içerik alanı değeri olarak belirlenir.”

W3C bu durum için bu kabulü bir özelliğe atadı ve bize seçme imkanı tanıdı. Artık biz kutu modelinin nasıl davranacağını seçebileceğiz.

Yapısı : box-sizing: (değer) Aldığı Değerler : content-box | border-box
Başlangıç değeri: content-box
Uygulanabilen elementler: Tüm Elemanlara
Kalıtsallık: Yok

box-sizing özelliği bize kutunun genişliğinin border ve padding değerlerinin içerip içermemesi gerektiğini tanımlama imkanı sağlıyor. İki adet değeri var

  • content-box: Normal kabul halidir. Genişlik veya yükseklik değeri içerik alanını içerir; border ve padding değerlerini içermez.
  • border-box: Genişlik veya yükseklik değeri padding ve border değerlerinide içerir.

CSS kodu;

#kutu{
	display:block;
	border:10px solid #069;
	padding:20px;
	width:200px;
	height:200px;
	background:#CCC;
}

Başlangıç değeri content-box’dır. Kutu genişliği 10px + 20px + 200 + 20

  • 10px = 260px olacaktır.

Yukarıdaki koda box-border tanımı yapıldığında

#kutu{
  display:block;
  border:10px solid #069;
  padding:20px; width:200px;
  height:200px;
  background:#CCC;
  box-sizing:border-box;
}

Kutunun genişlik değeri 200px olacaktır. İçerik alanı genişlik değeri ise 140px olacaktır.

Her iki değerin kullanılabileceği yerler vardır. border-box tanımının esnek yapılı alanlarda bize avantaj sağlayacağı kesindir.

.kutuSol{
	float: left;
	width: 30%;
	background-color: pink;
	border:3px red dotted;
	height: 150px;
}

.kutuSag{
	float: left;
	background-color: lightgreen;
	width: 70%;
	border: 3px green dotted;
	height: 150px;
}

Esnek yapılı bir içerikte genişlik tanımlarımızı yüzde olarak verdiğimizde ve de padding ve border tanımı yaptığımızda kutularımızın genişliği toplamı %100 olmasına rağmen padding ve border değerleri nedeni ile kapsayıcı eleman içine sığmayacaktır. Burada genişlik değerini padding ve border değerlerini çıkarıp hesaplama imkanımızda yoktur. En azından calc() özelliği tam desteklenene kadar yoktur.

Çözüm olarak box-border tanımı ile sorunumuza çözüm üretebiliriz.

.kutuSol{
 float: left;
 width: 30%;
 background-color: pink;
 border: 3px red dotted;
 height: 150px;
}

.kutuSag{
 float: left;
 background-color: lightgreen;
 width: 70%;
 border: 3px green dotted;
 height: 150px;
}

Farklı araçlar ile web sayfaları gezilmeye başlayalı beri esnek yapılı sayfalar revaçtadır. Websitelerimizi artık daha esnek planlamak zorunda kalacağız. Bu durumda bu özellik bize çok büyük yararlar sağlayacaktır.

Tarayıcı Desteği

Chrome explorer Firefox
+ + +

Mobil Tarayıcılar

Chrome Mobil Safari Samsung Internet
+ + +

Trayaıcı destek listesinde görüldüğü gibi sorun sadece ie7 sürümü ve aşağısında yaşanmaktadır.

ie7 için webfx.eae.net/dhtml/boxsizing/implementation.html sitesindeki script ile çözüm üretilebilir.

Daha basit bir çözüm olarak ie7 için padding değerleri % cinsinden verilebilir. Ayrıca html doküman garip modda kullanılır. Graip mod çözümü pek mantıklı değilsede bazı durumlarda başvurulabilir.

Kalın sağlıcakla

Kaynaklar

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak

Tarayıcı geliştirici araçlarında yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak Devamını oku

HTML Akordiyon bileşeni

13 May 2024 tarihinde yayınlandı.

Avatar Popout Efekti

06 February 2024 tarihinde yayınlandı.