background-size özelliği background-image ile tanımlanan resmin boyutlarını tanımlamamıza yarar.

Yapısı : background-size: [<bg-size>[, <bg-size> ]
Aldığı Değerler : [ <yuzde_deger> | <uzunluk> | auto ] | contain | cover
Başlangıç değeri: auto
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok

İki değer tanımlandığında ilk değer genişlik için ikinci değer yükseklik için uygulanır, tek değer atanmış ise hem genişlik hemde yükseklik için bu değer geçerlidir demektir.

Uzunluk olarak standart değerleri alabilir. Yüzde değerler tanımlandığında kapsayıcı elemana göre konumlanır, ardalan resmine göre değil. Örneğin genişlik ve yükseklik tanımı olarak 100% tanımlandığında ardalan resmi kapsayıcı elemanın zeminini dolduracak şekilde yayılır. Resmi gerçek boyutlarında kullanmak için auto değeri atanır.

Standart değerlerden başka iki farklı değer daha alır:  cover ve container değerleri. Her ikiside tarayıcı boyutuna göre orantılı olarak ardalan resmini boyutlandırır.

cover: Resmin genişlik veya yükseklik değerinden en küçük olanına göre kapsayıcı elemanın ardalanını tamamen kaplar. Ardalan resmi tüm kapsayıcı elemanın zeminini kaplayacak şekilde ayarlanır ve resmin kalan kısmı kesik görünür.

contain: Ardalan resminin genişlik veya yüksekliğinden en büyük olanına göre ardalan alanın içine uydurur. Resmi herhangi bir yerini kesmeden tamamını gösterir, ancak bazı bölgeler ardalan resmi olmadan görünür.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi gerçek resmin genişliği büyük, yüksekliği küçüktür. contain tanımlandığında genişlik ve yükseklikten büyük olanı yani burada genişliğin uzunluğu kapsayıcı genişliğine sığıncaya kadar orantılı şekilde küçültülerek atanmış. Kapsayıcı elemanın üst ve at kısmı boş kaldı.  

cover tanımlandığında genişlik ve yükseklikten küçük olanı yani burada yüksekliğin uzunluğu kapsayıcı genişliğine sığıncaya kadar orantılı şekilde büyütülerek atanmış. Ardalan resminin sağ ve soldan taşan kısımları kesik görünecektir.

gif, jpeg ve png gibi resim formatları yeniden boyutlandırıldığında pek hoş görüntüler ortaya çıkmıyor. Vektörel resimler(svg) desteği ile daha güzel görüntüler elde edeceğiz. Negatif değerlere izin vermemektedir. background-size:0 değeri resmin görünmemesini sağlar.

CSS3 diğer özelliklerinde olduğu gibi background-size özelliğini destekleyen farklı tarayıcılar kendi öneklerini kullanmaktadır.

.deneme {
	background-image: url(bg-image.png);
	-moz-background-size: 100% 100%;      /* Firefox 3.6 */
	-o-background-size: 100% 100%;      /* Opera 9.5 */
	-webkit-background-size: 100% 100%;      /* Safari 3.0, Chrome */
	background-size: 100% 100%;      /* w3c, Firefox 4.0, ie9 */
}

Tarayıcı Desteği

Chrome explorer Firefox
1.0+ (-webkit) 9+ 3.6+

Mobil Tarayıcılar

Android Mobil Safari Chrome
2.1+ (-webkit) 3.2+ (-webkit) 36+

Daha detaylı örnekler için http://whereswalden.com/files/mozilla/background-size/more-examples.html sitesine bakınız.

Sonuç

Birçok yerde kullanabileceğimiz bu özellik yardımı ile ardalandaki resimlerimizi daha iyi organize edebileceğiz. Sayfa zeminini tam kaplayan alanlar oluşturmak için, css sprite resimlerini daha iyi kullanabilme imkanı, esnek yapılı sayfa planlarında ardalan resimlerini yayma konularında vd. konularda bizlerin elini sağlamlaştıran güzel bir özellik.  IE9 ve sonrasında desteklediği için şimdi uygulamak zor gibi, ancak mobil araçlar için hazırlanan sayfalarda uygulanabilir.

Sayfa Zeminini Tamamen Kaplayan Resimler Tanımlamak diye bir makale yazmak şart oldu.

Kalın sağlıcakla

Kaynaklar

CSS aspect-ratio tanımı

16 January 2023 tarihinde yayınlandı.

progress elementini stillendirelim

30 December 2022 tarihinde yayınlandı.