Kutu modeli özelliklerine devam ediyoruz. Sırasıyla aşağıdaki özellikleri inceleyeceğiz:

  • Width
  • Height
  • Float
  • Clear

Kutu Modeli

width

Yapısı : width: (değer) Aldığı Değerler : uzunluk değeri | yüzde, uzunluk değeri | auto | inherit \ Başlnagıç değeri: auto \ Uygulanabilen elementler: Block-level ve replaced elementler \ Kalıtsallık: Yok

Blok-level ve replaced elementlerin(örn: img, input, textarea vd.) tümü bir genişlik(width) değeri alır. Elementlerin başlangıçtaki genişlik değeri auto yani kendi asıl genişliğidir. (Örneğin bir resmin genişliği gibi) Yüzde değeri [ebveyn elementi][] kıstas alarak uygulanır. Negatif değeri almaz.

p {
 width: 200px;
}

Tarayıcı Desteği

Chrome explorer Firefox
+ + +

Mobil Tarayıcılar

Android Mobil Safari Chrome
+ + +

height

Yapısı : height: (değer) Aldığı Değerler : <uzunluk değeri> | auto | inherit \
Başlangıç değeri: auto \
Uygulanabilen elementler: <Block-level ve replaced elementler> \
Kalıtsallık: Yok

Blok-level ve replaced elementlerin(örn: img, input, textarea vd.) tümü bir yükseklik(height) değeri alır. Elementlerin başlangıçtaki yükseklik değeri auto yani kendi asıl yüksekliğidir. (Örneğin bir resmin yüksekliği gibi) Negatif değeri almaz.

h2 {
 height: 0.25in;
}

Tarayıcı Desteği

Chrome explorer Firefox
+ + +

Mobil Tarayıcılar

Android Mobil Safari Chrome
+ + +

float

Yapısı : float: (değer) Aldığı Değerler : left | right | none |inherit \
Başlnagıç değeri: none \
Uygulanabilen elementler: tüm elementler \
Kalıtsallık: Yok

float özelliği bir elementi(img, table, div vd.) konumuNu belirlemek(sağa veya sola ) için kullanılır. Siz bir elemente flaot=left değeri verirseniz diğer elementler o elementin sağından akar. Bu HTML3,2 deki resime(img) uygulanan align=”left” ve align=”right” ile özdeş bir özelliktir. Ancak CSS 1 tüm elementlere float özelliği vermemizi sağlıyor. HTML 3,2 sadece img ve table için bu özelliği kullanmamıza izin veriyordu. float özelliği sonraki derslerde daha ayrıntılı gösterilecektir. float özelliği CSS ile tablosuz web sitesi oluşturma metodunun en önemli öğelerinden biridir.

p img {
 float: left;
 margin: 25px;
}

Tarayıcı Desteği

Chrome explorer Firefox
+ + +

Mobil Tarayıcılar

Android Mobil Safari Chrome
+ + +

clear

Yapısı : clear: (değer) Aldığı Değerler : none | left | right | both \
Başlnagıç değeri: tanımsız \
Uygulanabilen elementler: tüm elementler \
Kalıtsallık: Yok

Resim ve metin elementleri diğer elementlere göre floting element olarak tanımlanır. clear özelliği floating uygulanmayan elemente köşe tanımı yapar. left değeri uygulandığı elementi floating elementin bir alt soluna atar, right özelliği benzer şekilde sağa atar, none özelliği elementin başlangıç değerini geri döndürür ve both değeride iki floating elementin aşağısına atar. clear özelliği sonraki derslerde daha ayrıntılı gösterilecektir. clear özelliği CSS ile tablosuz web sitesi oluşturma metodunun en önemli öğelerinden biridir.

h3 {
 clear: left;
}

Tarayıcı Desteği

Chrome explorer Firefox
+ + +

Mobil Tarayıcılar

Android Mobil Safari Chrome
+ + +

CSS aspect-ratio tanımı

16 January 2023 tarihinde yayınlandı.

progress elementini stillendirelim

30 December 2022 tarihinde yayınlandı.