Font Özellikleri

1 Ağustos 2006

Font özellikleri sayfalarımızdaki metinlerin font ailesini, kalınlık ayarlarını,boyutunu, büyük-küçük harf olmasını ve stilini değiştirmemizi sağlar. CSS fontlar üzerinde tam hakimolmamızı sağlar.

 • color
 • font-family
 • font-size
 • font-weight
 • font-style
 • font-variant
 • font

color

Yapısı : color: (değer) Aldığı Değerler :<renk> | inherit
Başlangıç değeri:web tarayıcısı belirler
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

(color) metinlerimizin rengini tanımlamamız için kullanılır.

:::css
 p{
	color:#f00; /* kırmızı renk kodu */
}

Renk kullanımına daha önce değinmiştik. Detay için tıklayınız.

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

font-family

Yapısı : font-family : [[<font aile ismi > | <soysal aile ismi >],]* [<font aile ismi > | <soysal aile ismi >] | inherit
Aldığı Değerler : <font aile ismi > | <soysal aile ismi >
Başlangıç değeri:web tarayıcısı belirler
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

soysal yazıtipi aile isimleri

 • serif (örn: Times)
 • sans-serif (örn: Arial or Helvetica)
 • cursive (örn: Zapf-Chancery)
 • fantasy (örn: Western)
 • monospace (örn: Courier)

Metinlerin kullanılacağı font ailesini belirlemek için kullanılır. Birden fazla fontailesi kullanılacaksa aralarına virgül (,) konur. Genelde son font ailesiolarak soysal font ailesi yazılır. Örnek:

:::css
p {
	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
}

Eğer font ismi bir den fazla kelimeden olşuyorsa çift tırnak içine alınır.Örn:

:::css
h1 {
	font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

font-size

Yapısı :font-size: <kesin değerler > | <göreceli değerler > | <uzunluk> | <yüzde>
Aldığı Değerler : - <kesin değerler > | <göreceli değerler >
Başlangıç değeri:medium
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

kesirli değerler

 • xx-small
 • x-small
 • small
 • medium
 • large
 • x-large
 • xx-large

CSS, Font boyutlandırmaya daha esnek tanımlama yapmamızı olanak sağladı. Mesela 11px değeri HTML’de2 ve 3 değeri arasında bir değer denk geliyor ve HTML font elementi ile birlikte kullanılamıyordu.CSS’de font boyutunu belirlemek için bir çok birim kullanılır. Örn: px, em,pt, in, cm vd.

:::css
td {
	font-size :12px;
}

td {
	font-size : 150%;
}

td {
	font-size : xx-small;
}

td {
	font-size : x-large;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

font-weight

Yapısı :font-weight: <değer>
Aldığı Değerler :normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
Başlangıç değeri:normal
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

Fontun kalınlık incelik durumunu belirler. 100(ince)-900(kalın)arasında bir değer alabildiği gibi bold, bolder ve normal değerlerini de alır.

:::css
p{
	font-weight: bolder;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

font-style

Yapısı :font-style: <değer>
Aldığı Değerler : normal | italic | oblique | inherit
Başlangıç değeri:normal
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

Fontun eğik(italiktik) olup olamamasını belirler.

:::css
p {
	font-style: italic;
}

h4{
	font-style: oblique;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

font-variant

Yapısı :font-variant: <değer>
Aldığı Değerler :normal | small-caps | inherit
Başlangıç değeri:normal
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

Metnin küçü-büyük harf ile gösterilmesini belirler. İki değer alır. normal | small-caps.

:::css
span {
	font-variant: small-caps;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

Türkçe karakterlerde sorun çıkardığı unutulmamalı

font

Yukardı anlatılan font özelliklerinin hatta ek olrak line-height değerinide tek sefer de tanımlamak için kullanılır. Bir kısaltmadır.

Yapısı :font: <değer>
Aldığı Değerler :[ <font-style> || <font-variant> || <font-weight> ]? <font-size> [ / <line-height> ]? <font-family>
Başlangıç değeri:tanımsız
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

:::css
h2 {
	font: bold italic 200%/1.2 Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil Tarayıcılar iOS Safari Opera Mobile Android Browser

Sublime Text Linting

Kod yazarken mümkün olduğu kadar hatasız kod üretmek isteriz. Ancak bu işin kaçınılmaz sonucudur hatalar. `Hatasız kod olmaz.` Amaç en az...… Devamını oku

Elementlere Stilini Atamak ve Okumak (jquery - js)

08 January 2018 tarihinde yayınlandı.

Sublime Text Yerimi Özelliği (Bookmarks)

03 January 2018 tarihinde yayınlandı.