ÇağlayanlarÇağlayanlar’da yer alan hikayeler tamamen vatani ve milli duygularla yazılmış nesirlerdir. Trablusgarp Savaşı dolayısıyla kaleme aldığı Padişahım Alınız Menekşelerimi, Veriniz Gülümü adlı hikayesi, Anadolu insanının mert ve heybetli yapısının dile getirildiği Üzümcü hikayesi, Göç destanından alınan bir konu etrafında oluşturulmuş Altın Ordu hikayesi gibi konusunu Türk destanlarından, Türk tarihinden ve şahit olduğu Trablusgarp, Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşlarının uyandırdığı derin duygu ve acılardan alan ve toplam 18 hikayeden oluşan Çağlayanlar halka milli ve vatani bir şuur kazandırmak amacıyla da kaleme alınmıştır.

last-child seçicisi

Daha önce [CSS3 seçicileri](/css3-secicileri/) kısmında biraz anlattım. Burada biraz daha detay bilgi vereceğim. :last-child seçicisi bir...… Devamını oku

Çoklu :not seçicisi kullanımı

20 October 2014 tarihinde yayınlandı.

min-width, max-width

08 October 2014 tarihinde yayınlandı.