ÇağlayanlarÇağlayanlar’da yer alan hikayeler tamamen vatani ve milli duygularla yazılmış nesirlerdir. Trablusgarp Savaşı dolayısıyla kaleme aldığı Padişahım Alınız Menekşelerimi, Veriniz Gülümü adlı hikayesi, Anadolu insanının mert ve heybetli yapısının dile getirildiği Üzümcü hikayesi, Göç destanından alınan bir konu etrafında oluşturulmuş Altın Ordu hikayesi gibi konusunu Türk destanlarından, Türk tarihinden ve şahit olduğu Trablusgarp, Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşlarının uyandırdığı derin duygu ve acılardan alan ve toplam 18 hikayeden oluşan Çağlayanlar halka milli ve vatani bir şuur kazandırmak amacıyla da kaleme alınmıştır.

iTerm'ü Etkili Kullanmak

Yaklaşık 4 senedir Mac ve aynı zamanda terminal kullanıyorum. Mac'in kendi terminali yerine biraz daha özellikli diye [Mustafa Paltun](ht...… Devamını oku

HTML5 Bildirimler(Notification)

12 January 2015 tarihinde yayınlandı.

Uyumlu(Responsive) Web Nedir?

06 January 2015 tarihinde yayınlandı.